Adventure Dubrovnik

Obrt Adventure Dubrovnik
Vlasnik: Luka Vidak
Voditelja Poslova: Luka Vidak
OIB: 92446541457
U slučaju spora, nadležan je Trgovački sud u Splitu, ispostava Dubrovnik.

Adresa:
Sv. Križa 3
Dubrovnik 20000
Hrvatska

Radno vrijeme: Po dogovoru
Telefonski radno vrijeme: Svaki dan: 08:00 – 22:00

Telephone: +385 99 3361336
Telephone: +385 99 7554494
Email: [email protected]
ID code: HR-AB-20-19010104348
VAT ID: HR92446541457

U slucaju prigovora potrosaca uputite email na adresu [email protected] ili putem telefaksa na broj +385 99 3361336 na koji cemo odgovoriti u roku od 7 radni dana.